O nás

O nás      
EMPATHY o.s.
http://www.empathy.cz

Sdružení se zaměřuje na tři základní oblasti:

 
1) Kvalita života
2) Podpora zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity ve společnosti
3) Podpora vzdělanosti
Přehled o společnosti
Jaroslav Karhánek - předseda o.s., člen rady
Jan Bičák - člen rady
Martin Macháček - člen rady
Daniel Dárek - předseda dozorčí komise

Sídlo: Okořská 338/13, 181 00, Praha 8
IČ: 22876529
č.účtu: 2700401816/2010


Popis:
Občanské sdružení EMPATHY má široké pole působnosti - zaměřuje se především na zajišťování, podporu a propagaci kulturních, sportovních i společenských akcí.

Podporujeme zájmy jednotlivců a skupin v prosazování urbanistických řešení měst a obcí (budování cyklostezek, hřišť, parků apod.).

Zabýváme se též podporou začínajících umělců. Pomáháme jim ve zviditelnění, publikační, výstavní a vydavatelské činnosti.

Organizujeme workshopy, přednášky, besedy, kurzy, vzdělávací a osvětové programy vedoucí k sebepoznání a osobnímu růstu.

Naše aktivity se zaměřují na všechny věkové skupiny.