Podpoř

Jak podpořit festival Wonderland      
WONDERLAND open-air festival pro vás připravujeme zdarma a děláme ho z lásky k hudbě. Jelikož nechceme hyzdit pěkné prostředí areálu Lesního zátiší, neoplocujeme jej a veškeré náklady hradíme z dobrovolného vstupného, nájmu několika subjektů a finančních darů. Finanční prostředky chceme použít přímo na realizaci festivalu, podporu umělců a neziskových aktivit, nikoli na drahé oplocení, které podle našeho názoru do pěkné krajiny nepatří.

Festival Wonderland open-air můžete finančně podpořit vkladem na transparentní účet občanského sdružení Empathy:
2700401816/2010

Tento peněžní dar si můžete odepsat ze základu daně na základě darovací smlouvy, kterou vám vystavíme.

Kontaktujte nás pro více informací na našem mailu:
openairwonderland@gmail.cz

DĚKUJEME ZA PODPORU!
TEAM WL