Empathy o.s.

občanské sdružení Empathy      
EMPATHY o.s.

 
CZ:Občanské sdružení EMPATHY má široké pole působnosti. Především se zaměřujeme na zajišťování, podporu a propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí, atd.

- Podporujeme zájmy jednotlivců a skupin v prosazování urbanistických řešení měst a obcí (budování cyklostezek, hřišť, parků apod.).

- Zabýváme se též podporou začínajících umělců. Pomáháme jim ve zviditelnění, publikační, výstavní a vydavatelské činnosti.

- Organizujeme workshopy, přednášky, besedy, kurzy, vzdělávací a osvětové programy vedoucí k sebepoznání a osobnímu růstu.
https://www.facebook.com/cooldjschool
http://www.w-land.cz

- Naše aktivity se zaměřují na všechny věkové skupiny.

- Jsme servisní organizací pro obce, města a instituce, apod.