Mládež v akci

evropská dobrovolná služba      
MLADEŽ V AKCI
http://www.mladezvakci.cz


Návštěvníci se mohou dozvědět informace o evropské dobrovolné službě, zahrát si nějakou hru s interkulturní tématikou, promluvit si s dobrovolníky o jejich vlastní dobrovolnické zkušenosti.