EKO centrum

výstava „Voda je život“      
VÝSTAVA - EKO CENTRUM

Ekocentrum Brniště Vás srdečně zve na výstavu „Voda je život“.
Na této výstavě vystavují dva umělci z Libereckého kraje. Martin Votava a Petr-Ferdyš-Polda. Každý se zabývá jinou technikou. Krátce je představíme:

Martin Votava
K předním fotografům Liberce lze počítat Martina Votavu, dlouholetého člena zájmového sdružení Fomaklub. Vystavoval fotografie ve stovce mezinárodních fotosalonech a na zhruba šedesáti národních výstavách. Na základě dosažených výsledků a získaných ocenění mu byl v roce 1976 udělen titul ASČF (autor svazu českých fotografů). V současnosti se věnuje komponování tematických cyklů, které prezentuje na autorských výstavách.

Petr Ferdyš Polda
Kreslit začal již v dětství pod vlivem svého strýce amatérského malíře a postupně přešel k olejomalbě. Od 90. Let se živí jako výtvarník, vzorem mu jsou Ruští realisté. Je typickým představitelem realistické krajinomalby. Inspiruje se především krajinou Severních Čech. V posledním období nachází oblibu v kresbách. Jeho tužko kresby sloužily jako výtvarný doprovod k článkům Kalendáři Liberecka a dalších časopisech. Ilustroval několik knih, např. Vyprávění o strašidlech.

Výstava bude probíhat od 1. 8. 2015 do 30. 8. 2015 v přednáškové místnosti Ekocentra Brniště.
Zároveň všechny příznivce umění zveme na Vernisáž k výstavě „Voda je život“, která proběhne 1. 8. 2015 v Ekocentru Brniště od 10.00. Své poutavé fotografie Nisy Vám představí Martin Votava osobně.